Aktuálne

Predreferendova výzva

07.12.2014 19:07
Akútny stav tykajúci sa rodiny a manželstva Minulý týždeň náš prezident ohlásil dátum referenda. Bude sa konať 7. februára 2015. Dostali sme dva mesiace na bezprostrednú prípravu. Hoci len s troma otázkami, bude to hlasovanie o veľkých hodnotách. Teraz nie je čas špekulovať, analyzovať,...

Bodka za prázdninami

14.09.2014 22:32
Bodka za prázdninami ... alebo Stretnutie rodinných kruhov V prvý septembrový deň sa stretli rodiny z rodinných kruhov DC HSŽ na príjemnom posedení u otcov Pallotínov. Nechýbal výborný guľáš, šikovné mamky sa "blysli" sladkými koláčmi. Počasie bolo ako na objednávku a...

Predprázdninové stretnutie Domácej Cirkvi HSŽ

28.06.2014 10:00
V sobotu 28. júna sa bude konať deň spoločenstva Domácej Cirkvi. Začne sa sv. omšou o 10.00, na ktorú pozývame deti, mládež a rodinné spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú, ale aj tých, ktorí sa nestretávajú a chceli by sa stretávať. Stretnutie pokračuje oddychovo relaxačným...

Čo je to gender a na čo slúži?

15.02.2014 23:22
Čo je to gender a na čo slúži? V poslednom čase sa medzi kresťanmi, ale aj v spoločnosti a cirkevných kruhoch spomína výraz gender. Čo znamená? Je na ňom postavená nejaká teória, filozofia, ideológia, z ktorej by vyplývalo nebezpečenstvo pre život človeka, rodiny, spoločnosti?...