Predreferendova výzva

07.12.2014 19:07

Akútny stav tykajúci sa rodiny a manželstva

Minulý týždeň náš prezident ohlásil dátum referenda. Bude sa konať 7. februára 2015. Dostali sme dva mesiace na bezprostrednú prípravu. Hoci len s troma otázkami, bude to hlasovanie o veľkých hodnotách. Teraz nie je čas špekulovať, analyzovať, či to bol dobrý krok a podobne. Treba vyhrať! Bolo by zlé, keby sme prehrali kvôli našej pasivite. Úloha je neľahká: veľká časť ľudí je pasívna; mnohí neveria, že hrozba je vážna; mienkotvorné médiá neprajú naším snahám. Musíme spojiť sily. Nestačí, že presvedčíme k účasti „našich“. Treba nám vyjsť i k tým, čo nie sú v kostole a získať ich. Použime prirodzené i nadprirodzené nástroje – slovo i modlitbu. Naozaj začala finálna príprava a preto potrebujeme pomoc všetkých. Spojme sa vo vytrvalej modlitbe za našu odvahu, za prebudenie Slovenska, za úspech v referende, za ochranu pred šíriacimi sa bludmi. Od pondelka až do dňa referenda sa budeme v našom kostole pred záverečným požehnaním modliť modlitbu za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou. Túto modlitbu sa môžete modliť aj vo Vašich domácnostiach v kruhu vašich rodín.

Nebuďme ľahostajní. Zobuďme sa, ide o vážnu vec!!!

 

MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU

S MANŽELSTVOM A RODINOU

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok. Ty si stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v celoživotnej jednote tela a srdca plnili svoje poslanie a tak verne zobrazovali tvoju lásku. Ty si v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.

S otcovskou láskou chráň dielo, ktoré má v tebe počiatok. Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie, ktorá neraz odmieta chrániť a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan

Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup

ABÚ Košice Prot. č. 105/14; 10.2.2014