Pravidelné stretnutia

14.09.2014 14:00

Pozývame Vás na stretnutie kruhov:

1. kruh - pridajte sa k 3. kruhu, 13.12.2014 ste všetci pozvaní

2. kruh - pridajte sa k 3. kruhu, 13.12.2014 ste všetci pozvaní
3. kruh - 13.12..2014 o 11.00 hod. svätá omša - Slávnostná Eucharistia na záver etapy evanjelizácie. Potom AGAPE v dome otcov Pallotínov, Clementisa 5.

Tešíme sa na stretnutie!